Immunity

Ảnh Model Hãng sản xuất Mô tả Giá Download
Picture of Lu SAKAI 3 bánh R2 Lu SAKAI 3 bánh R2

Lu  SAKAI 3 bánh thép model R2H-2

Tự trọng 14,3 tấn

Động cơ KUBOTA

Máy mới 100%

 

 

Call for pricing
Picture of Lu SAKAI 3 bánh sắt R2 Lu SAKAI 3 bánh sắt R2

Q=11.000 kg, Động cơ: HINO W04D-58 HP

 

Call for pricing
Picture of Lu tĩnh 3 bánh sắt FR12 Lu tĩnh 3 bánh sắt FR12

Q=12.600 kg, Động cơ HINO W04D-48.5 kW 

Call for pricing
Picture of Lu tĩnh 3 bánh sắt K12-2 Lu tĩnh 3 bánh sắt K12-2

Q=12.000 Kg, Động cơ ISUZU 4BD1-45.6 kW

Call for pricing
Picture of Lu tĩnh 3 bánh sắt R2 Lu tĩnh 3 bánh sắt R2

Q=11.000 kg, Động cơ: HINO W04D-58HP

 

 

Call for pricing
Picture of Lu tĩnh bánh sắt FR12 Lu tĩnh bánh sắt FR12

Q=12.600 Kg, Động cơ: HINO W04D-F -48.5 kW

Call for pricing
Picture of Lu tĩnh bánh sắt R2  Lu tĩnh bánh sắt R2

Q=P=10.333 Kg, Động cơ KUBOTA-55.4 kW

Call for pricing
Top of this page