Liên hệ
Tổng giám đốc

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn
Cho thuê máy

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn
Kinh doanh

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn

Chăm sóc khách hàng

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

Các thiết bị thực hiện việc kiểm tra lún đường

09 Tháng Chín 2014

Các thiết bị thực hiện việc kiểm tra lún đường

Không ai thích bị mắc kẹt trong đường lún. Đối với mặt đường bê tông nhựa, lún là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất gây ra hỏng đường. Để tránh lún, cấu trúc đường asphalt cần phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ cho bề mặt đường, trong khi thiết kế và xây dựng. Hỗn hợp asphalt phải tạo ra một lớp thảm có thể chống biến dạng. Chúng tôi xin giới thiệu một số các thiết bị thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được sử dụng để thẩm định kết quả việc thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa và khả năng chống lún của vật liệu.

 Khái niệm thiết kế phối trộn và lún

Lún là khái niệm đề cập đến biến dạng vĩnh viễn trên bề mặt nhựa đường nó được tích tụ trong các vết bánh xe. Hiện tượng này chủ yếu gây ra bởi tải trọng trùng phục (chu kỳ lặp đi lặp lại của con đường chịu tải). Lún có thể đi kèm nứt, mỏi và phá hủy đường. Đối với đường Asphalt hiện tượng lún được lưu ý đặc biệt. Sự ổn định của hỗn hợp bê tông nhựa là một yếu tố quan trọng của khả năng chống lún và là một yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng đường. Tuy nhiên, cùng một lúc, hiệu suất của việc thiết kế phối trộn còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường bao gồm cả lưu lượng xe tham gia giao thông, nhiệt độ và độ ẩm. Những yếu tố này thường theo mùa và thiết kế phối trộn có thể được thay đổi theo môi trường qua các dự án khác nhau.

 

Chúng ta có thể nhìn thấy lún là rõ ràng trên vệt bánh xe trên các con đường

Những phương pháp tiếp cận trước đây như phương pháp Hveem và phương pháp Marshall làm thí nghiệm cơ khí đơn giản, chẳng hạn như Hveem stabilometer hay sự ổn định và kiểm tra lưu lượng Marshall, trong đó tác động một tải và đo sức chống lún của hỗn hợp vật liệu đó cùng với sự biến dạng của nó. Nhiều đơn vị vẫn còn sử dụng các phương pháp cũ để đánh giá khả năng chống lún trong quá trình thiết kế hỗn hợp. Tuy nhiên, điều này thường được thực hiện trên cơ sở thực nhiệm mà không cố gắng dự đoán hiệu xuất sử dụng sau này cũng như cố gắng để thay đổi các yếu tố tải hoặc điều kiện môi trường

Phương pháp thử nghiệm hiện đại mới được đưa vào sử dụng tăng tải và kiểm tra hiệu xuất kết hợp bằng cách mô phỏng hiệu ứng tích lũy của tải tham giao thông trong một thời gian ngắn.Họ cũng có thể kiểm tra ở các cấp tải trọng khác nhau trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cụ thể, do đó phương pháp này đưa ra một kết quả đánh giá thực tế hơn. Một số thiết bị phổ biến nhất được sử dụng như sau:
• Bộ kiểm tra Hiệu suất hỗn hợp Asphalt (AMPT), trước đây gọi là bộ Tester đơn giản (SPT)
• Các thiết bị đo vệt bánh xe Hamburg (HWTD)
• Thiết bị phân tích Asphalt (APA), trước đây gọi là Bộ kiểm tra tải trọng bánh xe Georgia

1. Bộ kiểm tra Hiệu suất hỗn hợp Asphalt-Asphalt Mixture Performance Tester-(AMPT)

Thiết bị này (AMPT) đánh giá sức chịu tải của hỗn hợp asphalt dựa trên lưu lượng giao thông. Thử nghiệm này được tiến hành bằng cách sử dụng một một mẫu vật liệu chuẩn sau đó cho tải trọng nén lặp đi lặp lại ở nhiệt độ thử nghiệm cụ thể. Số lượng lưu lượng được xác định bởi các điểm mà tại đó các mẫu vật bắt đầu biến dạng, đây là biến dạng cắt với khối lượng không đổi (sự biến dạng này chính là nguyên nhân sản sinh ra lún).

Ngoài việc nghiên cứu lưu lượng dòng chảy giao thông, Thiết bị AMPT cũng có thể được sử dụng để giúp xác định mô đun động của nhựa đường. Ứng dụng này rất hữu ích nếu bạn đang thực hiện thiết kế mặt đường cơ học thực nghiệm, vì nó là một trong những yếu tố đầu vào trong qui trình đó.

 Bộ kiểm tra Hiệu suất hỗn hợp Asphalt -AMPT.

2. Các thiết bị đo vệt bánh xe Hamburg-Hamburg Wheel Tracking Device (HWTD)

Các thiết bị đo vệt bánh xe Hamburg (HWTD) kiểm tra lún bằng cách cho một bánh xe bằng thép chất tải và lăn qua lăn lại trên một mẫu nhựa đường Asphalt. Bằng cách lặp lại hàng ngàn chu kỳ, Phương pháp này nó mô phỏng tác dụng của tải trên đường Asphlat theo thời gian.Thiết bị đo độ sâu liên tục đưa ra mức lún của mẫu trong suốt quá trình thử nghiệm.
Thiết bị HWTD thường được thực hiện trên mẫu ngập nước. Điều này cho phépđánh giá khả năng chống ẩm và sức bền của vật liệu. Sau khi mẫu được ổn định bằng các chu kỳ gia tải ban đầu, tốc độ lún tăng lên sẽ được xác định bởi sự ổn định của hỗn hợp lần đầu tiên. Sau đó, khi các chu kỳ tải đạt đến một điểm nhất định (mà sự thay đổi tùy thuộc vào sự nhạy cảm độ ẩm của hỗn hợp), sự lún sẽ phát triển lún sẽ tăng lên.

 Các thiết bị đo vệt bánh xe Hamburg

3. Thiết bị phân tích Asphalt-Asphalt Pavement Analyzer (APA)

Thiết bị phân tích Asphalt có nguyên lý hoạt động tương tự như thiết bị Các thiết bị đo vệt bánh xe Hamburg nhưng sử dụng thiết bị khác nhau. APA sử dụng một bánh xe bằng nhôm được lăn trên một ống áp lực được tích áp bên trong và được đặt trên mẫu thử nghiệm Asphalt. Tổng số lún được đo sau khi bánh xe đã được lăn theo chu kỳ với tải là hằng số và ống áp xuất bên trong.

Thiết bị phân tích Asphalt.

 Kết luận về các phương pháp kiểm tra độ lún

 

Khi đánh giá chất lượng thiết kế hỗn hợp nhựa đường, tốt nhất là chúng ta muốn biết không chỉ là đặc tính vật lý của nó, nhưng làm thế nào nó sẽ thực hiện thiết kế phối trộn tốt. Khả năng chống lún là một phần quan trọng nhất của việc thiết kế đường và các phương pháp thử nghiệm cũng đóng vai trò rất quan trọng. Để có kinh nghiệm sử dụng các thiết bị này, và tiếp tục nghiên cứu để kết nối các kết quả thử nghiệm với thiết kế trong thực nghiệm, Việc này sẽ làm cho các thiết bị dễ dàng thích nghi với điều kiện địa phương để đưa ra các giá trị thiết kế chính xác hơn. Đối với đường Asphalt, giải pháp đưa ra không chỉ đơn thuần là giảm được lún khi thiết kế và thi công đường mà nó liên quan đến việc tạo ra hỗn hợp để ngăn chặn lún xảy ra ban đầu.

 

Tham khảo các bài viết trên các trang:

Federal Highway Administration, Techbrief: Asphalt Mixture Performance Tester (AMPT): http://www.fhwa.dot.gov/pavement/asphalt/pubs/hif13005.pdf

National Cooperative Highway Research Program, NCHRP Report 508: Accelerated Laboratory Rutting Tests: Evaluation of the Asphalt Pavement Analyzer: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_508.pdf

National Cooperative Highway Research Program, NCHRP Report 702: Precision of the Dynamic Modulus and Flow Number Tests Conducted with the Asphalt Mixture Performance Tester: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_702.pdf

VIETRACO chuyển ngữ.

 

 

Nhận xét