Liên hệ
Tổng giám đốc

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn
Cho thuê máy

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn
Kinh doanh

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn

Chăm sóc khách hàng

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

FURUKAWA

Xem dưới dạng
Sắp xếp
Hiển thị sản phẩm
Picture of Lu bánh lốp TS 7094 Lu bánh lốp TS 7094

Q= 15.500 kg, Động cơ ISUZU DA120-69.9 kW

Giá liên hệ
Picture of Lu tĩnh 3 bánh sắt FR12 Lu tĩnh 3 bánh sắt FR12

Q=12.600 kg, Động cơ HINO W04D-48.5 kW 

Giá liên hệ
Picture of Lu tĩnh bánh lốp FT 20W Lu tĩnh bánh lốp FT 20W
Q= 20.000 Kg, Số lốp 7. Động cơ ISUZU 6BD1-73.5 kW
Giá liên hệ
Picture of Lu tĩnh bánh sắt FR12 Lu tĩnh bánh sắt FR12

Q=12.600 Kg, Động cơ: HINO W04D-F -48.5 kW

Giá liên hệ