Liên hệ

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

Gia cố bằng xi măng & Tro bay xử dụng máy gia cố SAKAI

02 Tháng Ba 2018

VIETRACO - Ứng dụng & thử nghiệm phương pháp gia cố đất với các loại chất gia cố bằng máy gia cố SAKAI PM550S
Hành trình thứ nhất phay & trộn sỉ tro bay với đất tại chỗ theo tỷ lệ thiết kế.
Hành trình thứ hai phay & trộn tiếp với xi măng kết hợp với phụ gia theo tỷ lệ & chiều dầy thiết kế.

 
Nhận xét