Liên hệ
Tổng giám đốc

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn
Kinh doanh

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn
Cho thuê máy

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn

Chăm sóc khách hàng

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

HITACHI

Xem dưới dạng
Sắp xếp
Hiển thị sản phẩm
Picture of Cẩu HITACHI KH150-3 Cẩu HITACHI KH150-3

Q= 41.000 Kg. Sức nâng lớn nhất 40.000 Kg, Động cơ HINO H06CT-110 kW

Giá liên hệ