Liên hệ
Tổng giám đốc

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn
Cho thuê máy

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn
Kinh doanh

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn

Chăm sóc khách hàng

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

KAWASAKI

Xem dưới dạng
Sắp xếp
Hiển thị sản phẩm
Picture of Lu tĩnh 3 bánh sắt K12-2 Lu tĩnh 3 bánh sắt K12-2

Q=12.000 Kg, Động cơ ISUZU 4BD1-45.6 kW

Giá liên hệ