Lu rung SAKAI SV700D

Q=15.0t  P= 22.0 đến 27 tấn-động cơ ISUZU-BB 6BG1TRJ-124 kW, có mái che

Nhà sản xuất: SAKAI
Năm sản xuất: 2017
Giá liên hệ