Lu tĩnh 3 bánh sắt R2

Q=11.000 kg, Động cơ: HINO W04D-58HP

 

 

Nhà sản xuất: SAKAI
Năm sản xuất:
Giá liên hệ