Máy rải Sumitomo HA 60WC-7

Q=13.600 Kg. Động cơ ISUZU A1-4JJ1X-89.2 Kw.

Nhà sản xuất: SUMITOMO
Năm sản xuất:
Giá liên hệ