Máy san gạt Mitsubishi MG 300

Q= 11.500 Kg, Chiều rộng lưỡi gạt 3.430 mm. Động cơ ISUZU- 91.9 Kw

Năm sản xuất:
Giá liên hệ