Máy rải Sumitomo HA90C (CE)

Q= 23.150 Kg. Động cơ ISUZU AH-4HK1X -132 kW

Nhà sản xuất: SUMITOMO
Năm sản xuất:
Giá liên hệ