Liên hệ

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

Quan trắc tuyến đường sau 24 tháng.

09 Tháng Năm 2017

Tuyến phố Hà Khê Đà Nẵng - Dự án đầu tiên ứng dụng công nghệ gia cố & tái sinh tại chỗ- Phương pháp & công nghệ mới đã thỏa mãn 05 mục tiêu.
1- Cường độ kết cấu áo đường với modun đàn hồi Emd> 200 Mpa
2- Cao độ mặt đường không bị nâng cao , không làm ảnh hưởng đến dân sinh và các công trình trên tuyến.
3- Tiến độ thi công được hoàn thành ngay trong ngày 29/4/2015 với 1500 m2 
 4- Thân thiện với môi trường do được tái sử dụng lại 100% vật liệu tại chỗ.
5- Giá thành giảm đến 15% so với phương pháp truyền thống.

Quan trắc tuyến đường sau 24 tháng. 
Hình ảnh tuyến phố Hà Khê Đà Nẵng ngày 29/4/2015.
Hình ảnh tuyến phố Hà Khê Đà Nẵng ngày 28/4/2016.
HÌnh ảnh tuyến phố Hà Khê Đà Nẵng ngày 28/4/2017.

 

 

 

Nhận xét