Liên hệ
Tổng giám đốc

Đào Minh      

0903 413 330

emal_btn
Kinh doanh

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn
Cho thuê máy

Ph. Ngọc Toàn

0983 580 263

emal_btn

Chăm sóc khách hàng

Minh Thắng

0968 205 508

emal_btn

SUMITOMO

Xem dưới dạng
Sắp xếp
Hiển thị sản phẩm
Picture of Máy rải Sumitomo HA 60WC-7 Máy rải Sumitomo HA 60WC-7

Q=13.600 Kg. Động cơ ISUZU A1-4JJ1X-89.2 Kw.

Giá liên hệ
Picture of Máy rải Sumitomo HA90C (CE) Máy rải Sumitomo HA90C (CE)

Q= 23.150 Kg. Động cơ ISUZU AH-4HK1X -132 kW

Giá liên hệ