Lu liên hợp TW500-1-20943

Q= 3500 Kg. P=24.5 KN, Động cơ ISUZU 4LB1-22Kw

 

 

Nhà sản xuất: SAKAI
Năm sản xuất:
Giá liên hệ