Lu rung hai bánh sắt BW 164AD-2

 Q= 9.100 Kg,P=5.6 /4.4 tấn. Động cơ: DEUTZ BF4L913-70 KW

 

 

Năm sản xuất:
Giá liên hệ