Lu rung hai bánh sắt BW 184AD-1007

Q=11.400 Kg,P=14,7 /10,2 tấn. Động cơ: CUMMINS 4BT3.9-C-76 KW

Năm sản xuất:
Giá liên hệ